Straatwaarde(n) actueel

04-11-2022 Nieuwegeiner aangehouden op verdenking van drugshandel: ’negatief rolmodel’ volgens politie

NIEUWEGEIN - Bij een onderzoek in een woning aan de Wielewaal in Nieuwegein heeft de politie afgelopen maandagavond een groot aantal telefoons in beslag genomen. De 25-jarige bewoner werd diezelfde avond door het arrestatieteam opgepakt. De man werd gisteren voorgeleid en blijft vastzitten. De man wordt verdacht van onder andere drugshandel en witwassen.


Aanraking zware criminaliteit
Burgemeester Frans Backhuijs laat weten bezorgd te zijn: ,,Ik maak mij ernstig zorgen over de risico’s die Nieuwegeinse jongeren lopen om in aanraking te komen met zware criminaliteit rondom de drugshandel. Niet alleen voor de jongeren en hun families, het geldt voor onze hele Nieuwegeinse samenleving.


Samenwerking tegen ondermijning
De strijd tegen handel en het gebruik van drugs is daarom één van de speerpunten van de politie en de gemeente. Daarin werken zij nauw samen met het Openbaar Ministerie, RIEC Midden-Nederland en verschillende andere organisaties om drugscriminelen hard aan te pakken en jongeren preventief uit de criminaliteit te weren.


01-08-2022
Voorbereidingen voor BaseQamp worden getroffen

In samenwerking met Defensie werkt Straatwaarde(n) aan een innovatief project genaamd BaseQamp. Het project is bedoeld voor jongeren uit kwetsbare wijken, die door gebrek aan perspectief onvoldoende tot hun recht komen. Uit gesprekken met professionals blijkt dat veel jongeren uit deze wijken trauma’s hebben opgelopen en kampen met een emotionele rugzak. De jongeren zijn uit balans geraakt, waardoor zij het risico lopen om verkeerde keuzes te maken. Vaak ontbreekt een positief rolmodel, een persoonlijke missie en een doel in het leven om optimaal en bewust vanuit hun eigen rugzak te werken.

BaseQamp biedt deze jongeren een veilige omgeving maar tevens een uitdagende training. Zij ontwikkelen skills waar zij in hun toekomst op kunnen terugvallen. Gedurende het project worden de jongeren intensief begeleid en ondersteund, waardoor zij hun innerlijke kracht en talenten ontdekken en deze ontplooien. Daarnaast wordt perspectief geboden aan de jongeren door hen te begeleiden naar een passende opleiding of baan.

Naar verwachting vindt de eerste BaseQamp plaats in november 2022.


05-07-2022
Onderzoek: begint de bal te rollen bij drugscriminaliteit?

Een onderzoek naar de rol van voetbalverenigingen als voedingsbodem voor jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Uitgevoerd door Jelle van Middelaar, stagiair bij DTO Gooi & Vecht en Straatwaarde(n). Het rapport biedt voldoende aanknopingspunten om aan de slag te gaan met een aanpak voor sportverenigingen.

Jelle: “De belangrijkste conclusie is dat een amateurvoetbalvereniging een kwetsbare omgeving is voor jongeren om in de drugscriminaliteit terecht te kunnen komen, maar dat die omgeving juist ook veel kansen biedt om jongeren het juiste pad te houden. Verrassend hierbij was dat de parkeerplaats hierbij dé hotspot was om drugs te verkrijgen.” Jelle geeft ook een aantal aanbevelingen. “Er valt veel winst te behalen op het kennis- en bewustwordingsniveau van voetbalverenigingen over signalen (van jonge aanwas), ondermijning en drugscriminaliteit. Ook ligt de sleutel bij de (integrale) samenwerkingsverbanden met voetbalverenigingen. Deze bestaan momenteel niet. Voetbalverenigingen bezitten waardevolle informatie over jongeren die lokale partners kan helpen in de aanpak om jonge aanwas te voorkomen.”

Lees het onderzoek hier.


21-06-22
'Straatwaarde(n)'officier van justitie Bart Nitrauw bij Radio 1: hoe moeten we jonge criminelen aanpakken?

 

In Villa VdB gaat presentator Jurgen van den Berg in gesprek met officier van justitie Bart Nitrauw over jonge criminelen in de cocaïnehandel. Bart is nauw betrokken bij het regioprogramma Straatwaarde(n) en vertelt hierover: “Verschillende partners zoals gemeenten, politie en het OM zijn bezig met de aanpak van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Specifiek op dit thema is ook het programma Straatwaarde(n) gestart dat zich bezighoudt met verschillende onderzoeken en het bedenken van interventies om de problematiek in zijn totaliteit aan te pakken”. Bart benadrukt ook het belang van de samenwerking in deze aanpak: “je moet met elkaar kijken; wat is hier nodig en wie heeft hier de beste kaarten voor.”.

 

Uiteraard speelt repressie in de aanpak een grote rol. Criminelen moeten hard aangepakt worden en daar moet in geïnvesteerd worden, maar Bart onderstreept ook het belang van de verbinding met preventie. Bart: “idealiter zet je repressie en preventie gelijktijdig in een wijk in. Je haalt de rotte appels uit de wijk door op te treden en je bekijkt hoe je jongens die met één teen in het criminele circuit zitten, eruit kunt helpen of kunt voorkomen dat ze het circuit instappen.”

Luister het volledige gesprek hier.

Het laatste nieuws over Straatwaarde(n) lees je hier.

08-06-2022 Lesprogramma Kapot Sterk bij FC Utrecht: Wat is jouw droom?

Imad Najah, oud-voetballer, deelde zijn antwoord op deze vraag in een inspirerend verhaal met leerlingen van groep 8 tijdens de les van ‘Kapot Sterk’ in het stadion van FC Utrecht.
 
Kapot Sterk is een preventief lesprogramma dat wordt gegeven op meerdere scholen in groep 7 en 8. Het doel is om hiermee de weerbaarheid van kinderen te vergroten. De vijfde en tevens laatste les van Kapot Sterk gaat over dromen. De doelen die je daarvoor moet stellen, de offers die je moet brengen en de verleidingen die je moet weerstaan. Imad deelde tijdens deze les zijn persoonlijke verhaal over hoe hij in Overvecht is opgegroeid en het tot profvoetballer heeft geschopt.
 
In de andere vier lessen komen onder andere groepsdruk, (drugs)criminaliteit in de buurt en handhaving aan bod. De lessen worden verzorgd door lokale partners, zoals de wijkagent, Halt (stichting), de officier van justitie en jongerenwerk.

07-06-2022 Innovatief bordspel helpt om ouderbetrokkenheid te vergroten

Derdejaars studenten Integrale Veiligheidskunde van de Avans Hogeschool Den Bosch kregen de kans om voor het regioprogramma Straatwaarde(n) een innovatieve en duurzame interventie te ontwikkelen met als doel de ouderbetrokkenheid bij jongeren te vergroten. Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit.

Julia Verstraaten: “Om dit doel te bereiken hebben wij het bordspel "Let The Game Begin" ontwikkeld. Een spel speciaal voor ouders/verzorgers en kinderen van 11 t/m 14 jaar oud. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat ouderbetrokkenheid vergroot kan worden door aan de slag te gaan met vier elementen, namelijk 'interesse en aandacht', 'in gesprek gaan', 'grenzen stellen' en 'kennis'. Deze vier elementen zijn in het bordspel verwerkt. Het bordspel is niet alleen informatief, maar bevat ook leuke vragen en opdrachtkaartjes.”

De andere groep studenten bedacht een innovatieve virtual reality film die je meeneemt in verschillende alledaagse situaties met een kind. In de scenes zijn verschillende signalen van mogelijke betrokkenheid bij (drugs)criminaliteit zichtbaar. Het doel van deze film is dat ouders/verzorgers signalen herkennen en hierover het gesprek aangaan met hun kinderen.


Straatwaarde(n) onderzoekt doorontwikkeling
Jan van Wijck en Henk Goldsteen van het regioprogramma Straatwaarde(n) onderzoeken de mogelijkheden om de interventies door te ontwikkelen, zodat deze de bestaande aanpak kunnen versterken. Jan: “De vragen- en opdrachtkaartjes van het spel willen we verder uitwerken samen met onze partners, maar ook met scholen en ouders/verzorgers. Zo kunnen we het spel zo goed mogelijk laten aansluiten op de doelgroep om het gesprek tussen ouder en kind en binnen het gezin te stimuleren. De studenten blijven betrokken bij deze doorontwikkeling. Voor meer informatie kun je contact opnemen via straatwaarden@riec-mn.nl.

24-05-2022 10e Q college Pieter Tops: jonge aanwas in de drugscriminaliteit is een sociaal vraagstuk

Hoe ga je jonge aanwas in de drugscriminaliteit tegen? Prof. dr. Pieter Tops, bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Universiteit van Leiden en Lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie, schreef er een rapport over. En deelde zijn bevindingen tijdens het tiende Q College in het Utrechtse stadskantoor.

Tops: “Een sociale aanpak is nodig. Je hebt gedreven aanjagers nodig en bestuurlijke steun.” De hoogleraar besprak verschillende punten die belangrijk zijn voor een geslaagde aanpak: werk systemisch, begrijp de dynamieken op straat en ken de formele en informele netwerken. Tops: “Voor een noodzakelijk sociaal tegenwicht moet je gezamenlijk optrekken en – niet geheel onbelangrijk - voldoende uithoudingsvermogen hebben.” In totaal gaf Tops zeven aanbevelingen voor het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Opgesteld met experts uit wetenschap en praktijk.

Beluister de samenvatting van het Q college via Spotify (15 minuten) hier.

16-05-2022 Oplevering Beslisboom Drugs op School

 Feit of onderbuikgevoel: wat te doen bij drugs op school?

Ongeoorloofd schoolverzuim, sneller agressief, meerdere telefoons in bezit en komt naar school met enkel dure merkkleding. Er is een vermoeden dat een leerling de criminele ladder beklimt, maar is dit een feit of onderbuikgevoel en wat kun je doen? Om scholen, gemeenten en andere betrokken organisaties hierin te ondersteunen, is op verzoek van de gemeente IJsselstein door het regioprogramma
Straatwaarde(n) de beslisboom ‘Drugs op school’ ontwikkeld.

De eerste beslisboom is overhandigd aan de gemeente IJsselstein en het Cals College IJsselstein.

Burgermeester Patrick van Domburg: “Het creëren en versterken van de integrale samenwerking in de regio is van groot belang om drugscriminaliteit onder jongeren tegen te gaan. Scholen spelen hierin een belangrijke rol. De beslisboom is een waardevolle tool die betrokken professionals, waaronder docenten en werknemers op scholen, helpt signalen te herkennen en bij een onderbuikgevoel of feitelijke constatering de juiste stappen te ondernemen. Door met elkaar in verbinding te staan en duidelijke afspraken te maken, komen signalen bij de juiste professionals terecht en kan er tijdig geanticipeerd worden in complexe situaties. Op deze manier krijgen leerlingen de beste zorg.”

Ben jij de volgende school, gemeente of professional die hiermee aan de slag wil? Laat het ons weten door een mail te sturen naar straatwaarden@riec-mn.nl


12-05-2022 The Movement, the Movie

Een uitweg van het verkeerde pad? The Movement laat niet alleen zien dat dat kan, maar helpt ook jongeren die dat willen. Met een muzikaal platform voor en door jongeren. Jonge talenten krijgen met dit platform de kans om zich op muzikale wijze te ontwikkelen en te groeien in de industrie. In deze documentaire spelen de jongens van The Movement de hoofdrol en vertellen over hun weg naar een toekomst in de muziek en het jongerenwerk.

Bekijk de korte film hier: The Movement. The Movie - YouTube


10-05-2022
Straatwaarde(n) nu op Spotify!

De stories en Q Colleges staan vanaf nu ook op Spotify! Als je in de app zoekt op ‘Straatwaarde(n)’ dan kom je de afleveringen tegen.


14-04-2022 Oprichting werkgroep VOG; Ambities omtrent de VOG

Onder jongeren en professionals bestaat veel onduidelijkheid over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG wordt - vaak onnodig – ervaren als een belemmering bij het vinden van een baan of het volgen en afronden van een opleiding. Gezamenlijk met het ministerie van JenV en Justis zijn er verschillende ambities uitgesproken om de ervaren belemmeringen te verminderen. Voor de uitwerking van de ambities is een werkgroep opgericht bestaande uit de gemeenten Utrecht en Amsterdam, de ministeries van JenV, SZW en OCW, Justis, Actiecentrum Veiligheid en Zorg en het programma Straatwaarde(n). De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 14 april 2022. De focus ligt op het verbeteren van de communicatie richting jongeren en professionals en het bieden van perspectief. 

Wil je meer weten over de ambities? Mail naar straatwaarden@riec-mn.nl.


04-04-2022
Rapportage (on)zichtbare beelden over jonge aanwas in de drugscriminaliteit

Het RIEC Midden-Nederland heeft vanuit het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Dit onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken. Het rapport is een verzameling van inzichten die zijn opgedaan in de betrokken gemeenten en biedt handelingsperspectieven die bijdragen aan het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Mark Röell, voorzitter Regionale Integrale Stuurgroep: “Naast inzicht in de voedingsbodem voor jonge aanwas in de drugshandel, is het zicht krijgen op handelingsperspectief belangrijk. Dit onderzoek waarbij er een overkoepelend beeld is geschetst met inzichten van 205 lokale professionals is dan ook zeer waardevol. Lokaal maatwerk blijft van belang. Met de aanbevelingen in dit rapport kunnen gemeenten en ketenpartners (verder) aan de slag om lokaal een aanpak vorm te geven.”

Lees het hele rapport hier: Onderzoek ‘(On)zichtbare beelden’ biedt meer zicht op jonge aanwas in de harddrugscriminaliteit - Veiligheidscoalitie.


12-03-2022
Grote zorgen bij nieuw sectorhoofd politie over heel jonge criminelen

Het nieuwe sectorhoofd van de politie Flevoland, Ben Nassir Bouayad, maakt zich grote zorgen over jonge jongens en meiden die zich makkelijk laten verleiden tot een carrière in de criminaliteit. ''Daar moeten we echt flink mee aan de slag.''

De 50-jarige Bouayad is sinds november sectorhoofd van de politie Flevoland. Hij is geboren en getogen in Amsterdam, waar hij 28 jaar bij de politie werkte. Hij begon als agent, later werd hij teamchef en sectorhoofd. Bouayad woont al 23 jaar in Almere. ''In Amsterdam had ik net een afdeling gereorganiseerd en had ik de handen vrij. Toen kwam de vacature in Flevoland. Het is een enorm mooie regio om als politiechef te werken. Er zijn verschillende zaken waar ik me echt zorgen over maak. Almere, Flevoland, heeft vraagstukken die elke andere grote stad ook heeft. Ondermijning en cybercrime bijvoorbeeld. Maar waar ik me het meest zorgen over maak, is de doorstroom van de jonge aanwas. Jongelui die snel geld willen verdienen en die een criminele carrière kiezen. De snelheid waarmee dat gaat is echt een punt van zorg, daar moeten we de komende periode flink gas op geven.''

Site: Omroep Flevoland - Nieuws - Grote zorgen bij nieuw sectorhoofd politie over heel jonge criminelen.


20-01-2022 Podcast drieluik: 'Misdaad & mededogen in de drugshandel'

Als de politie in het najaar van 2020 Mo achter het stuur van zijn auto aanhoudt, blijkt er zeven ton cash in de wagen te liggen. Op hetzelfde moment verschaft de politie zich toegang tot zijn woning, waar zijn vrouw Nora wordt aangehouden. In dat huis ligt nog eens twee ton in bankbiljetten, plus een flinke hoeveelheid middelen om cocaïne te versnijden Nora komt er zonder veel kleerscheuren vanaf; Mo krijgt een forse gevangenisstraf opgelegd. Maar eenmaal in de cel ontvangt Mo een brief van de Officier van Justitie, die hem hoop geeft op een ander leven na zijn straf.
 
Luister hier naar de driedelige podcastserie 'Misdaad & mededogen in de drugshandel' naar het verhaal van Mo (Afl. 1), Nora (Afl. 2) en de officier van justitie Bart (Afl. 3). Hoe is Mo zo diep in de drugscriminaliteit beland? Hoe heeft Nora de inval in haar huis ervaren? Waarom heeft ze nooit vermoed dat haar man op het verkeerde pad was beland? En hoe komt het dat Officier van Justitie Bart Nitrauw zich ervoor inspant dat Mo zijn leven na zijn straf weer op de rit krijgt?
 
Deze podcastserie is gemaakt door Sheila Adjiembaks, criminoloog bij ESSA Research, in samenwerking met het regioprogramma Straatwaarde(n) van RIEC Midden-Nederland.

 

12-01-2022 Hilversum en scholen: ‘Nieuwe aanwas van jonge drugscriminelen halt toeroepen’

 HILVERSUM - De jonge aanwas van drugscriminelen en ondermijnende criminaliteit moet stoppen. Met die insteek ondertekenden de gemeente Hilversum woensdag samen met scholen, de politie en Halt een intentieverklaring.

Met deze intentieverklaring in de hand wordt er een leerlijn aangeboden op scholen. Hilversumse jongeren moeten hierdoor meer zicht krijgen op de gevaren van drugscriminaliteit. Met voorlichting en nauwe samenwerking willen partijen jongeren, ouders, docenten en schoolpersoneel handvatten bieden om ondermijnende drugscriminaliteit te herkennen en aan te pakken.

Site: Hilversum en scholen: ‘Nieuwe aanwas van jonge drugscriminelen halt toeroepen’ - Het nieuws uit Hilversum (gooieneembode.nl)

 

02-01-2022 Streetstories een gesprekstool voor professionals om in gesprek te gaan met jongeren over drugscriminaliteit. 

 Streetstories’-een gesprekstool bestaande uit stelling- en dilemmakaarten- ondersteunt professionals om het gesprek aan te gaan met jongeren over het thema drugs. De gesprekstool is ontwikkeld door een samenwerking tussen Straatwaarde(n) van het RIEC Midden-Nederland, William Schrikker jeugdbescherming & jeugdreclassering en Samen Veilig Midden-Nederland. Genoemde partijen hebben stellingen en dilemma’s geformuleerd, deze in een jongerenpanel getest en op basis van de daaruit voortgekomen feedback  gefinetuned.

Het doel van ‘Streetstories’ is tweeledig. Enerzijds hebben de stelling -en dilemmakaarten van ‘Streetstories’ als doel om op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan met jongeren over drugscriminaliteit. Anderzijds geeft het inzicht in de beweegredenen van jongeren om zich wel of niet bezig te houden met drugscriminaliteit. De gesprekstool is nu nog een pilotversie. Tijdens het gebruik van deze pilotversie van ‘Streetstories’ verzamelt een onderzoeker van Straatwaarde(n) data over het gebruik van de stelling- en dilemmakaarten. Na de pilot -waar ook William Schrikker en Samen Veilig Midden-Nederland deel van uitmaken- wordt Streetstories geëvalueerd, doorontwikkeld en beschikbaar gesteld in de regio.