Ons werkveld

De doelstelling van de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland is het bevorderen van de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Daarmee draagt het Zorg- en Veiligheidshuis bij aan het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van straf, zorg en onderwijs.

De missie van het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland is de strafrecht- en zorgketens aan te laten sluiten maar bovenal met elkaar te verbinden. Dit wil het Zorg- en Veiligheidshuis bijvoorbeeld bereiken door de ketensamenwerking te versterken.

De komende periode richt het Zorg- en Veiligheidshuis zich voornamelijk op de thema's MDA++, verwarde personen met verhoogd gevaarsrisico en het koppelen van ketendossier systeem Kedo aan GCOS.

Voor meer informatie, bekijk de website van Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland.