Veiligheidsacademy Midden-Nederland

De ‘VeiligheidsAcademy Midden-Nederland’ is ontstaan in het kader van een leven lang leren als onderdeel van de Veiligheidsstrategie. De VeiligheidsAcademy is opgebouwd uit drie pijlers.

Pijler 1: Kennis- en leersessies
Zowel bureau RVS, RIEC, TVR als de veiligheidshuizen in M-N organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten om te leren, inspireren en ontmoeten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. En om de doelgroepen de gelegenheid te bieden het gehele jaar interessante sessies te bezoeken en om elkaar niet te beconcurreren en een goede opkomst te realiseren, stemmen we de bijeenkomsten zo goed mogelijk af via een gezamenlijke kalender. 

Pijler 2: Steun in de Praktijk: het onderzoeksprogramma
Praktijk en wetenschappelijk onderzoek brengen we dichter bij elkaar. 5 Afstudeerstudenten IVK van de Hogeschool onderzoeken dezelfde centrale vraag bij 5 gemeenten: Zeist, Gooise Meren, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort. Het onderwerp is de samenwerking tussen de veiligheids- en zorgdomeinen bij de uitvoering van de lokale PGA. Het gaat om de ontwikkelpunten en de succeservaringen: hoe ziet de samenwerking eruit, waarin kunnen we de samenwerking verbeteren en waarin kunnen gemeenten van elkaar leren? Dit wordt goed begeleid vanuit de HU.

Pijler 3: De leergang
De leergang ‘21st century skills’ bestaat uit zes modules. Deze modules zijn gericht op de ontwikkeling van vaardigheden van veiligheidsprofessionals van nu en morgen. Daarnaast zijn intervisie, netwerken en samenwerken belangrijke doelen van de leergang. De leergang bestaat uit een groep van (maximaal) 30 professionals. In december sluiten we de leergang van 2018 af. De thema’s van dit jaar waren onder meer: ‘nooit af’, omdenken en de impact van de digitale transformatie op criminaliteit.

Ook in de Veiligheidsstrategie 2019-2022 krijgt een leven lang leren een rol maar de precieze invulling vindt nog plaats. Vragen? Neem contact met George Spier of Linde van der Meer!