Ons werkveld

Het ZVHRU faciliteert de gezamenlijke, persoonsgerichte aanpak van individuele overlastplegers en veroorzakers van criminaliteit in de regio. Hierbij ligt de focus op plegers van delicten met een grote impact op het slachtoffer (High Impact Crimes).

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht is per januari 2013 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht.

Het ZVHRU bundelt de krachten van justitiële organisaties, zorgorganisaties en gemeenten door casusoverleggen met deze partijen te organiseren over complexe casussen. In het casusoverleg analyseren de partijen elk vanuit hun eigen perspectief en expertise de individuele problematiek binnen elke casus en stellen zij een gezamenlijk gedragen plan van aanpak op. In de uitvoering van het plan is elke betrokken partij verantwoordelijk voor haar eigen aandeel. Het ZVHRU monitort de uitvoering en de voortgang van deze persoonsgerichte aanpak.

Doel

De samenwerking die het ZVHRU tussen gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties bewerkstelligt, is gericht op gedragsverandering van en zorg voor burgers die te kampen hebben met complexe problematiek. Hierdoor draagt het ZVHRU bij aan het verminderen en voorkomen van strafbare feiten. Het Zorg- en Veiligheidshuis levert zo een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 26 gemeenten van de veiligheidsregio Utrecht.