Ons werkveld

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis GNV
Het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving.

Missie van het Zorg- en Veiligheidshuis GNV
Het via netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en (andere) gemeentelijke partners, onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. De kracht van het Zorg- en Veiligheidshuis is de unieke combinatie van strafrecht, hulpverlening en zorg.

Meer informatie is te vinden op de site van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.