Ons werkveld

Criminele elementen/structuren hebben de afgelopen decennia een steeds grotere sociale en economische invloed op de samenleving gekregen. Daarmee ondermijnen ze de rechtstaat en bedreigen ze de veiligheid en integriteit van de samenleving. Om de weerbaarheid tegen de invloed van criminele krachten te versterken moet een brede beweging en samenwerking binnen overheid en samenleving op gang worden gebracht.

Hoe doen we dat?
Het begint op lokaal niveau waarbij het RIEC MN een belangrijke rol vervult.
1) Het vergroten van de bewustwording bij overheid en private partijen. Onze accountmanagers zijn hiervoor de gesprekspartner met betrekking tot de problematiek van ondermijning en het belang van integrale samenwerking. Zo organiseren wij o.a. voor onze partners (bewustwordings)bijeenkomsten.

2) Versterking van het inzicht in de (lokale) problematiek. Door onze onderzoekers wordt voor iedere gemeente een lokaal ondermijningsbeeld opgesteld waarin inzicht wordt gegeven in lokale problematiek. Dit document bevat daarnaast ook een paragraaf met betrekking tot bestuurlijke weerbaarheid.

3) Ondersteuning bij lokale casuistiek. Zo ondersteunen onze analisten de partners door het maken van een analyse en geven hen desgewenst advies om tot een effectieve aanpak te komen om ondermijning een slag toe te brengen.  

4) Bevordering van integrale communicatiestrategieën voor lokale overheiden. 

5) Inbrengen van kennis en expertise. Adviseurs brengen hun kennis en expertise op verschillende fenomenen over op onze partners.