Ons werkveld

Wij geloven in een veiliger Midden-Nederland. Daarom versterken we de samenwerking tussen partners voor een effectieve aanpak van onveiligheid. Dat doen we door te verbinden, innoveren en praktische hulp te bieden bij actuele veiligheidsvraagstukken.

Om effectiever te worden en te blijven, kiezen we ervoor om onze aanpak aan te scherpen aan de hand van de volgende strategische uitgangspunten: meer focus, meer flexibiliteit en meer de frontlijn versterken.

In dit kader ondersteunt Bureau RVS de veiligheidspartners door middel van:

- rijker kiezen en verantwoorden door lokaal in gesprek te gaan met professionals, als aanvulling op de cijfers en informatie uit bijvoorbeeld benchmarks en ondermijningsbeelden.

- rijker kiezen en verantwoorden door meer aan te sluiten bij de actualiteit (meer flexibiliteit).

- gezamenlijk leren en nieuwe oplossingen vinden om zo de aanpak naar een hoger niveau te brengen.

- zorgen voor meer verbinding tussen de bestuurstafel en de uitvoering.

- onze ambities en prestatieafspraken realiseren en de veiligheidsontwikkeling blijven monitoren en verantwoorden.

- nieuwe afspraken maken over welke (kwalitatieve en kwantitatieve) indicatoren we daarbij monitoren.

Samenwerken en leren van elkaar in de regio is essentieel!