Coronadossier

Het coronavirus heeft de wereld en ons land in zijn greep. Velen van ons zijn hele dagen in touw om inwoners, ondernemers, patiënten, ouders, kinderen en anderen zo goed mogelijk te helpen om deze crisis door te komen.  In deze tijd is het belangrijker dan ooit om elkaar (virtueel) op te zoeken. Te blijven afstemmen en samenwerken om bestaande en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Maar wat zijn die dan? Welke impact heeft dat coronavirus nu op de veiligheid in Midden-Nederland? En wat zijn kansen om hier slim op in te spelen? Deze lade bevat een trendanalyse over de impact van corona op de criminaliteit en verschillende informatieve documenten. Deze trendanalyse is een inschatting. De komende periode wordt deze lade voortdurend geupdate met de laatste inzichten en ontwikkelingen. 

Bundel van artikelen ondermijning en corona uit tien trendinventarisaties in samenwerking met Het CCV.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
20
download bestand

Bundel van artikelen zorg en veiligheid en corona uit tien trendinventarisaties in samenwerking met Het CCV.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Bundel van artikelen digitale veiligheid en corona uit tien trendinventarisaties in samenwerking met Het CCV.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
30
download bestand

Tiende editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Negende editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Achtste editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Zevende editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Zesde editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Vijfde editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Vierde editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Derde editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Tweede editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Dit is een eerste trendinventarisatie van de impact van corona op criminaliteit. Deze analyse is een inschatting.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

In deze brief wordt geïnformeerd over de ketenveldnorm levensloopfunctie beveiligde intensieve zorg. De VNG is betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de ketenveldnorm en wil bijdragen om in de vier lopende pilots de problemen met de financiering van de aanmeldfase op te lossen.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Deze factsheet geeft informatie over ID-Bellen via een app op de mobiele telefoon die straks jouw gewaarborgde identiteit bevat.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

In dit document worden bespiegelingen op lokaal niveau voor openbare orde en veiligheid gegeven in tijden van corona.

Datum:
Auteur:
CoroPol
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Een overzicht van mogelijkheden en voor- en nadelen voor videobellen.

Datum:
Auteur:
De Autoriteit Persoonsgegevens
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Het gebruik van de Apps mag onze fundamentele rechten en vrijheden niet aantasten. Het gebruik van alle apps en technologieën in verband met de bestrijding van de Corona-crisis moet in ieder geval tijdelijk, strikt noodzakelijk, proportioneel, controleerbaar, transparant en toetsbaar zijn. In deze brief wordt hierop toelichting gegeven.

Datum:
Auteur:
Betrokkennen bij/experts op ontwikkelen app
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Het NCSC adviseert om de kritieke processen van uw organisatie in kaart te brengen en maatregelen te treffen om beschikbaarheidsrisico's te beheersen. Met het uitgebreide handelingsperspectief achterin deze factsheet kunt u uw organisatie voorbereiden op dit scenario.

Datum:
Auteur:
NCSR
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
5
download bestand

Deze infographic is voor gemeenten om hen te helpen bij eventueel misbruik van de Tozo maatregel voor zelfstandige ondernemers.

Datum:
Auteur:
RIEC-LIEC
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Deze factsheet van bureau Halt biedt tips voor ouders en kinderen om veilig online te zijn.

Datum:
Auteur:
Bureau Halt
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Deze factsheet van Europol geeft tips voor veilig digitaal thuiswerken en online veiligheid.

Datum:
Auteur:
Europol
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
30
download bestand

Het RIEC heeft een vragenlijst afgenomen bij professionals van politie en gemeenten in Midden-Nederland die zicht hebben op de horeca, om antwoord te krijgen op deze vraag. Hen is gevraagd naar de kwetsbaarheden van bonafide horecaondernemers als gevolg van de coronacrisis en -maatregelen en de ontwikkelingen in horecazaken die al in beeld zijn vanwege (vermoedens van) criminele activiteiten. Het onderzoek is een eerste stap om zicht te krijgen op hoe de coronacrisis invloed heeft op de positie van ondernemers en laat enkele opvallende ontwikkelingen zien.

Datum:
Auteur:
RIEC
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

In deze factsheet worden de effecten van corona op de aanpak van ondermijning in kaart gebracht.

Datum:
Auteur:
RIEC Oost-Nederland
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
12
download bestand

In dit interview gaan we in op de aanpak van operationele signalen en het in kaart brengen van trends en fenomenen. Ook komen voorbeelden van casuïstiek aan bod, het belang van samenwerking en mogelijkheden voor gemeenten en andere partners om aan corona gerelateerde fraude aan te pakken.

Datum:
Auteur:
RIEC MN ism de FIOD
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Onderzoek van Europol naar op welke manieren criminelen misbruik maken van de covid 19 crisis.

Datum:
Auteur:
Europol
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
14
download bestand

In deze publicatie onderzoekt Eysink Smeets op wellke manier angst doorwerkt in onze samenleving. Bijvoorbeeld het effect op het gevoel van (on)veiligheid.

Datum:
Auteur:
Marnix Eysink Smeets
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Dit document bestaat uit een samenvatting van de mogelijke effecten op de aantallen misdrijven/incidenten en per misdrijf/incident een grafiek van de ontwikkeling in de afgelopen 3 maanden. Dit overzicht komt voort uit politie cijfers.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
10
download bestand