Geregistreerde criminaliteit stijgt met 6% in het eerste kwartaal

Veiligheid in Beeld
Cijfers maart
Veiligheid in Beeld
Geregistreerde criminaliteit stijgt met 6% in het eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vijftien gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan negen gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijgingen in type criminaliteit in het eerste kwartaal van dit jaar, zien we bij zakkenrollen (53%), winkeldiefstal (15%), drugscriminaliteit (12%), brom-, snor- en fietsdiefstal (10%) en verkeersongevallen (10%).  De dalende trent in woninginbraken zet zicht echter ook voort.

Meer actuele informatie vind je in de overzichtstabel (achter de inlog).  


Dalende trend woninginbraken zet zich voort

Na het beëindigen van de coronamaatregelen zagen we bij veel geregistreerde delicten de aantallen oplopen. Even leek dit vorig jaar ook te gebeuren met de woninginbraken; in Q1 2022 was na een jarenlange daling een duidelijke stijging zichtbaar. Onderstaande tabel maakt echter duidelijk dat dit jaar de dalende trend (stippellijn) zich voortzet. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 is het aantal woninginbraken gedaald met -24%. 

 

Daling geldt niet voor alle gemeenten  
Bijgaand kaartje maakt duidelijk dat deze daling niet voor alle gemeenten in Midden-Nederland geldt. Er zijn elf gemeenten waar de stijging in Q1 van 2023 meer dan 25% was. Absoluut gaat het dan vaak wel om kleine aantallen.  

Deze en veel meer gegevens vindt u op de Veiligheidsbeelden-online, onderdeel van het project Veiligheid in Beeld (ViB). Wilt u meer informatie over het ViB, neem dan contact op met Arjen van Geffen of Henk van den Driessche.